Pra Khun Phaen - Thai Legendary Amulets - Khun Chang Khun Phaen, Khun Phaen Ban Krang, Khun Phaen Prai Kumarn, Khun Phaen Chom Talad, Khun Phaen Um Nang, Kata Khun Phaen, origins of the Khun Phaen Amulet....

Wat_Ban_Krang_Temple_Supannburi (1)